Giỏ hàng
Hạn chót đăng ký dành cho start-up cần hỗ trợ (miễn hoặc giảm) chi phí tham gia chương trình trước ngày 17/08/2021

PP 22/08Ngày: 08-08-2020 bởi: Mr Tuấn Anh

Hạn chót đăng ký dành cho start-up cần hỗ trợ (miễn hoặc giảm) chi phí tham gia chương trình trước ngày 17/08/2021

Pursuing Purpose có hỗ trợ tài chính cho các startup cần thiết. Xin vui lòng nộp đơn đăng ký trước 23:59 ngày 16/08/2021 và trả lời câu hỏi phụ về hỗ trợ tài chính trong đơn đăng ký.

 

 

 

 

Phân loại


Bài viết gần đây