Giỏ hàng
Nguyễn Thị Xuân, Câu Chuyện Của Tôi

Nhận xét PPNgày: 12-06-2020 bởi: Mr Tuấn Anh

Nguyễn Thị Xuân, Câu Chuyện Của Tôi

"Khi bắt đầu phát triển sản phẩm, mình chỉ có ý tưởng nhưng chưa có nhiều kiến thức và kinh nghiệm thực tế để triển khai. Nhờ vào Seed Planter và các anh chị Mentor rất nhiệt tình, dần dần mình đã định hình được các bước đi đầu tiên. Những mầm non có thể phát triển nhanh hay chậm, nhưng điều mình tin chắc là tất cả đều là những hạt giống tốt cho xã hội và môi trường bởi vì giá trị cốt lõi của tất cả các doanh nghiệp mà Seed Planter đang ươm đều hướng tới tác động xã hội. Xin cảm ơn Seed Planter và các anh chị Mentor rất nhiều!"