Giỏ hàng
Tự tay thiết kế lịch trình cho chính mình

FAQ 1Ngày: 14-05-2021 bởi: Mr Tuấn Anh

Tự tay thiết kế lịch trình cho chính mình

Với phiên bản ONLINE (Toạ đàm trực tuyến), người tham dự có thể tự thiết kế lịch trình của mình bằng cách lựa chọn những phòng hội thảo với chủ đề phù hợp với nhu cầu tìm hiểu của bản thân.
Là người quan tâm, có ý định khởi nghiệp tạo tác động: Lắng nghe những chia sẻ của người đi trước, những bài học về cách thích ứng với khó khăn, hay huy động nguồn lực để bắt đầu ý tưởng của mình.
Là chủ doanh nghiệp hay những người “gieo mầm” trong các doanh nghiệp tạo tác động xã hội: Lắng nghe những bài học vượt qua nghịch cảnh thành công, xây dựng thương hiệu, và kết nối mạng lưới hỗ trợ để phát triển ngày một bền vững.
Nội dung của bạn - Hành trình của bạn là do bạn lựa chọn!