Giỏ hàng
Tham gia Rocket Pitch để chia sẻ và đóng góp ý kiến cho các ý tưởng kinh doanh tạo tác động xã hội

FAQ 1Ngày: 14-05-2021 bởi: Mr Tuấn Anh

Tham gia Rocket Pitch để chia sẻ và đóng góp ý kiến cho các ý tưởng kinh doanh tạo tác động xã hội

Lần đầu tiên Diễn đàn Doanh nghiệp tạo tác động xã hội giới thiệu chương trình Rocket Pitch. Chỉ với 3 phút + 3 slides giới thiệu, các founders có cơ hội pitch trực tiếp tới ban giám khảo là các doanh nhân và tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp hàng đầu tại Việt Nam cũng như các khán giả online trên Fan Page của Seed Planter. Đây là cơ hội độc đáo để “test” ý tưởng kinh doanh và nhận lấy những góp ý chân thành và cơ hội tham gia Vườn ươm khởi nghiệp Pursuing Purpose của Seed Planter.

Xem thêm thông tin chi tiết về Rocket Pitch tại: http://bit.ly/IES2021_RocketPitch.