Giỏ hàng
Học hỏi từ 20 diễn giả truyền cảm hứng và 40 doanh nghiệp tạo tác động xã hội

FAQ 1Ngày: 14-05-2021 bởi: Mr Tuấn Anh

Học hỏi từ 20 diễn giả truyền cảm hứng và 40 doanh nghiệp tạo tác động xã hội

Diễn đàn Doanh nghiệp tạo tác động xã hội 2021 với 20 diễn giả hoạt động trong nhiều lĩnh vực đa dạng, chia sẻ nhiều góc nhìn và bài học hữu ích. Đặc biệt Diễn đàn năm 2021 mang tới cái nhìn mới mẻ hơn về hệ sinh thái doanh nghiệp tạo tác động tại Việt Nam và những cú bật chuyển mình vượt qua thách thức nhằm thúc đẩy việc kinh doanh bền vững, tạo tác động cho xã hội và môi trường.