Giỏ hàng
Phiên bản ONLINE (Toạ đàm trực tuyến) hoàn thiện hơn

FAQ 1Ngày: 14-05-2021 bởi: Mr Tuấn Anh

Phiên bản ONLINE (Toạ đàm trực tuyến) hoàn thiện hơn

Diễn đàn Doanh nghiệp tạo tác động xã hội diễn ra trên nền tảng online, với các nội dung chia sẻ câu chuyện, tọa đàm, đối thoại, và rất nhiều chủ đề khác nhau, cũng các hoạt động tương tác thú vị để giúp trải nghiệm online của người tham gia gần gũi và chân thật nhất.